Konferencija Projekta “7 WONDERS”, 8. decembra 2017, Donji Milanovac

Konferencija Projekta “7 Wonders of Mehedinti and Borski”, 23. Oktobar 2017
10/24/2017
Speleološka konferencija, 17. -19. Juna 2018. godine, u Eselniti, Rumunija
06/20/2018

Konferencija Projekta “7 WONDERS”, 8. decembra 2017, Donji Milanovac

U Turističkom informativnom centru, Donji Milanovac, 8. decembra 2017. godine, Fondacija Bios fond – partner u Projektu “7 Wonders of Mehedinti and Borski” (“7 Wonders”), održao je konferenciju na kojoj je predstavljena realizacija  i status u realizaciji projekta “7 Wonders” (eMS kod RORS-37), koji se sprovodi i finansira u okviru Programa INTERREG IPA CBC Rumunija – Srbija.

Konferencija je realizovana sa 50 učesnika i predstavnika medija iz ciljne oblasti Projekta iz Rumunije i Srbije.

Projekat “7 Wonders” realizuje se u partnerstvu tri organizacije: Asocijacija ProMehedinti,  Drobeta Turnu Severin (Rumunija), kao vodeći partner,  Fondacija Bios fond iz Donjeg Milanovca  i Turistička organizacija, Negotin (Srbija),  partneri u Projektu, tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine.

Partneri u projektu predstavlli su osnovni i specifične ciljeve projekta “7 Wonders” za razvoj turističke privrede ciljnog prekograničnog regiona u jačanju kapaciteta i veština za poboljšanje kvaliteta turističkih usluga, inovativnim pristupom i sa novim turističko informativnim alatima prekograničnog partnerstva. Originalnost i novina projekta “7 Wonders” proizilazi iz orijentacije ka sektorskim nišama u turizmu, integrisanim pristupom, prekograničnim partnerstvom, primenom rezultata na jedinstvenom geografskom području, dizajnirajući turistički proizvod koji doprinosi povećanju životnog standarda stanovništva prekograničnog regiona.

Projektom se kreiraju novi turistički proizvodi i nova turistička ponuda, koje će moći da se razviju i specifičnom promocijom, kao i praktičnom primenom planiranih rezultata.

Istraživanje i stvaranje baze podataka Projekta, definiše i kreira specifične i atraktivne prekogranične turističke rute: Pećinska ruta, Gastronomska ruta, Ruta bogatstva prirode, Plava staza, Ruta prirodnog nasleđa, Pešačka staza i Ruta kulturnog nasleđa.

Projekat “7 Wonders” finansira se u okviru INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Projekat finansira Evropska unija, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i kofinansiraju ga partnerske zemlje u programu. Ukupnu vrednost Projekta iznosi 453.982 evra, od čega je 385.884 evra doprinos Evropske unije.