Projekti

Za ostvarivanje ciljeva i aktivnosti fondacije Bios fond, planiranih programima i planovima rada, radi unapređenja rada i jačanja kapaciteta organizacije realizuju se lokalni, nacionalni i međunarodni projekti.