Đerdap najveća klisura Evrope

Dunav je jedna od najmoćnijih i najvećih  reka u Evropi.

Područje đerdapa se nalazi u sredini dunavskog toka, gde je voda stvorila prolaz kroz Karpate. Najveća rečna klisura u Evropi je nastala, sa jedinstvenim pejzažima, prirodim i kulturnim nasleđem kao dokaz duge istorije ovog područja. Đerdap se prostire na desnoj strani Dunava u Srbiji duž rečnog toka od Velikog Gradišta do Negotina.

Đerdap je destinacija, sa raznolikošću pejzaža, flore i faune, značajnim arheološkim nalazištima iz neolitskog perioda, Rimskog carstva i impresivnim srednjovekovnim tvrđavama.

Živopisna naselja Đerdapa, nude zaniljive običaje, legende i događaje.