Đerdap je poznat kao deo zaštićenog područja prirode, kao nacionalni park i kao područje sa brojnim spomenicima prirode, retkim biljnim i životinjskim vrstama duž toka Dunava. Ovde su mnogi pejzaži i biotopi sa brojnim retkim životinjskim i biljnim vrstama i ekosistemima koji se prostiru duž Dunava. Region je poznat po brojnim biljnim vrstama i staništima koji se nisu značajno promenili još od ledenog doba i predstavljaju pravo bogatstvo prirode. Đerdapske šume su široko rasprostranjene, a mešovite bukove i hrastove šume dominiraju. Region je stanište oko pedeset vrsta sisara i preko stotinu trideset vrsta ptica. Vuk, ris, mrki medved, vidra i orao su posebno vredni pomena. Dva puta godišnje stotine hiljada migratornih vrsta ptica prođe kroz Đerdap, na putu za letnja ili zimska prebivališta.