Aktuelnosti

12/29/2018

Konferencija za štampu projekta “7 čuda Mehedinta i Borskog”, 29. decembar 2018. godine, Negotin

Posljednja konferencija za štampu projekta “7 čuda Mehedinti i Borskog” održana je u Negotinu, 29. decembra 2018. godine. Tokom konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz regiona, predstavnici: lokalnih zajednica, turističkih info centara, javnih službi, turističkih agencija, organizatora manifestacija i predstavnici medija, koji su informisani o rezultatima projekta i aktivnostima projekta. Projekat “7 čuda Mehedinti i Borski” se realizuje sa zajedno sa vodećim partnerom Asociatia ProMehedinti i partnerima u projektu: Bios fondom i Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine, u okviru Programa prekogranične saradnje INTERREG IPA Rumunija-Srbija.
12/20/2018

Završna Konferencija Projekta “7 čuda Mehedinci i Borski”, 20. decembra 2018. godine, Drobeta Turnu Severin

Asocijacija Pro Mehedinti, kao vođa projekta, organizovala je 20. decembra 2018. završnu konferenciju projekta “7 čuda Mehedinci i Borski”. Konferencija je održana u Palati kulture “Teodor Costescu” u Drobeta Turnu Severin, okrug Mehedinti u Rumuniji. Konferenciji je prisustvovalo 50 učesnika, iz iz projektnog područja Rumunije i Srbije, kao i predstavnici medija. Učesnicima su predstavljeni rezultati projekta “7 čuda u Mehedintima i Borskom”. Učesnici su dobili materijale dizajnirane da promovišu projekat, napravljen posebno za ovaj događaj. Projekat “7 čuda Mehedinti i Borski” se realizuje zajedno sa partnerima Bios fond i Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do […]
12/13/2018

Treća Konferencija za štampu, 13. decembar 2018. godine, Donji Milanovac

Treća konferencija za štampu projekta “7 čuda Mehedinti i Borskog” održana je u Donjem Milanovcu 13. decembra 2018. godine. Tokom konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz regiona, predstavnici: lokalnih zajednica, turističkih info centara, javne uprave, turističkih agencija, organizatora manifestacija i predstavnici medija, informisani su o rezultatima projekta i aktivnostima projekta. Projekat “7 čuda Mehedinti i Borski” se sprovodi zajedno sa vodećim partnerom Asotiatia ProMehedinti i partnerom u projetu, Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine, u okviru programa INTERREG IPA Rumunija-Srbija Prekogranična saradnja .  
12/09/2018

Ribolovna i lovna konferencija, 7. do 9. decembar, Negotin

Od 7. do 9. decembra 2018. godine, Turistička organizacija opštine Negotin organizovala je Ribolovnu i lovnu konferenciju, koja je imala za cilj osnivanje rumunsko-srpskog ribolovno-lovačkog kluba sa sedištem u Negotinu. Događaju je prisustvovalo 50 učesnika, od kojih je 35 učesnika iz Srbije i 15 učesnika iz Rumunije. Učesnici su imali obuku na terenu kako bi se unapredila znanja o upravljanju, promociji ove vrste turizma, kao i da se upoznaju zainteresovani na zakonske uslove koje treba primeniti na obe strane Dunava za kreiranje ponude u ovoj vrsti sportskog turizma. Tako će Klub ribara i lovaca u regionima Mehedinti i Borski imati […]