Treća Konferencija za štampu, 13. decembar 2018. godine, Donji Milanovac

Ribolovna i lovna konferencija, 7. do 9. decembar, Negotin
12/09/2018
Završna Konferencija Projekta “7 čuda Mehedinci i Borski”, 20. decembra 2018. godine, Drobeta Turnu Severin
12/20/2018

Treća Konferencija za štampu, 13. decembar 2018. godine, Donji Milanovac

Treća konferencija za štampu projekta “7 čuda Mehedinti i Borskog” održana je u Donjem Milanovcu 13. decembra 2018. godine. Tokom konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz regiona, predstavnici: lokalnih zajednica, turističkih info centara, javne uprave, turističkih agencija, organizatora manifestacija i predstavnici medija, informisani su o rezultatima projekta i aktivnostima projekta.

Projekat “7 čuda Mehedinti i Borski” se sprovodi zajedno sa vodećim partnerom Asotiatia ProMehedinti i partnerom u projetu, Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine, u okviru programa INTERREG IPA Rumunija-Srbija Prekogranična saradnja .