O nama

Bios fond sa sedištem u Donjem Milanovcu je osnovan kao nevladina i nedobitna organizacija 2007. godine, na osnovu Zakona o fondovima, fondacijami i zadužbinama Republike Srbije, registrovana i upisana u Registar fondova, fondacija i zadužbina kog Ministarstva kulture Republike Srbije.

Usklađivanje i upis u Registar fondacija i zadužbina saglasno odredbama izmena i dopuna  Zakona izvršeno je 2012. godine, kada je Bios fond upisan u registar fondacija Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Delokrug rada organizacije određen je osnivačkim aktom, a ostvaruje se lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom saradnjom sa institucijama i organizacijama kroz programske i projektne aktivnosti.

Ciljevi fondacije Bios fond, jesu stvaranje uslova za podsticanje i unapređenje aktivnosti u oblasti: kulturnog nasleđa, prirodne baštine, turizma, zaštite životne sredine, kao i ostvarivanje ekonomskih razvojnih ciljeva, te doprinos razvoju teorijskih i praktičnih znanja, specifično vezanih za razvoj i primenu savremenih tehnologija, znanja i veština u zaštiti, razvoju i unapređenju prirodnih, kulturnih vrednosti i ostvarivanju ukupnog ekonomskog razvoja.

Naša vizija

Unapređena i razvijena zajednica sa građanskom svešću baziranoj na principima održivog razvoja, u kojoj će Bios fond biti jedna od organizacija civilnog društva sa značajnim doprinosom i rezultatima rada i saradnje.