Kontakt


19220 Donji Milanovac (Srbija)
Milenka Stojkovića str. 3.

Telefon: +381 (0) 63 408318
Email: biosfond@gmail.com

     Attractiveness for sustainable tourism

Saradnja preko granica!

INTEREG IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

Ime projekta: 7 Wonders of Mehedinti and Borski – eMS RORS37
Uredjuje: Bios Fond
Datum objavljivanja: septembar 2017
Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav Evropske unije.
U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: romania-serbia@mdrap.ro
www.romania-serbia.net