Aktuelnosti

12/29/2018

Konferencija za štampu projekta „7 čuda Mehedinta i Borskog“, 29. decembar 2018. godine, Negotin

Posljednja konferencija za štampu projekta „7 čuda Mehedinti i Borskog“ održana je u Negotinu, 29. decembra 2018. godine. Tokom konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz regiona, predstavnici: lokalnih zajednica, turističkih info centara, javnih službi, turističkih agencija, organizatora manifestacija i predstavnici medija, koji su informisani o rezultatima projekta i aktivnostima projekta. Projekat „7 čuda Mehedinti i Borski“ se realizuje sa zajedno sa vodećim partnerom Asociatia ProMehedinti i partnerima u projektu: Bios fondom i Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine, u okviru Programa prekogranične saradnje INTERREG IPA Rumunija-Srbija.
12/20/2018

Završna Konferencija Projekta „7 čuda Mehedinci i Borski“, 20. decembra 2018. godine, Drobeta Turnu Severin

Asocijacija Pro Mehedinti, kao vođa projekta, organizovala je 20. decembra 2018. završnu konferenciju projekta „7 čuda Mehedinci i Borski“. Konferencija je održana u Palati kulture „Teodor Costescu“ u Drobeta Turnu Severin, okrug Mehedinti u Rumuniji. Konferenciji je prisustvovalo 50 učesnika, iz iz projektnog područja Rumunije i Srbije, kao i predstavnici medija. Učesnicima su predstavljeni rezultati projekta „7 čuda u Mehedintima i Borskom“. Učesnici su dobili materijale dizajnirane da promovišu projekat, napravljen posebno za ovaj događaj. Projekat „7 čuda Mehedinti i Borski“ se realizuje zajedno sa partnerima Bios fond i Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do […]
12/13/2018

Treća Konferencija za štampu, 13. decembar 2018. godine, Donji Milanovac

Treća konferencija za štampu projekta „7 čuda Mehedinti i Borskog“ održana je u Donjem Milanovcu 13. decembra 2018. godine. Tokom konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika iz regiona, predstavnici: lokalnih zajednica, turističkih info centara, javne uprave, turističkih agencija, organizatora manifestacija i predstavnici medija, informisani su o rezultatima projekta i aktivnostima projekta. Projekat „7 čuda Mehedinti i Borski“ se sprovodi zajedno sa vodećim partnerom Asotiatia ProMehedinti i partnerom u projetu, Turističkom organizacijom opštine Negotin tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine, u okviru programa INTERREG IPA Rumunija-Srbija Prekogranična saradnja .  
12/09/2018

Ribolovna i lovna konferencija, 7. do 9. decembar, Negotin

Od 7. do 9. decembra 2018. godine, Turistička organizacija opštine Negotin organizovala je Ribolovnu i lovnu konferenciju, koja je imala za cilj osnivanje rumunsko-srpskog ribolovno-lovačkog kluba sa sedištem u Negotinu. Događaju je prisustvovalo 50 učesnika, od kojih je 35 učesnika iz Srbije i 15 učesnika iz Rumunije. Učesnici su imali obuku na terenu kako bi se unapredila znanja o upravljanju, promociji ove vrste turizma, kao i da se upoznaju zainteresovani na zakonske uslove koje treba primeniti na obe strane Dunava za kreiranje ponude u ovoj vrsti sportskog turizma. Tako će Klub ribara i lovaca u regionima Mehedinti i Borski imati […]
09/30/2018

Regionalna konferencija Off-road i Enduro turizma, 28. do 30. Septembra 2018, Isverna, Rumunija

Traže se zajednička rešenja u cilju promovisanja Off-road i Enduro turizma u rumunskom i srpskom prekograničnom regionu Dunava. U okviru projekta „7 čuda Mehedinti i Borski“-RORS 37, koju je pokrenulo Udruženje Pro Mehedinti u partnerstvu sa Turističkom organizacijom opštine Negotin i Bios Fondom u Srbiji, biće uspostavljena rumunsko-srpska Off road i Enduro Asocijacija. Svrha novog udruženja biće promovisanje prekograničnog područja Dunava. Svi detalji su dogovoreni tokom konferencije koja je održana u periodu od 28. do 30. Septembra, u Isverni, u okrugu Mehedinti, u Rumuniji, na kojoj je učestvovalo 50 učesnika, 20 iz Rumunije i 30 iz Srbije. Na konferenciji je […]
09/03/2018

Konferencija o planinarskom i pešačkom turizmu, 31. Avgust – 2. Septembar 2018, Negotin

U periodu od 31. avgusta do 2. septembra 2018. godine, Turistička organizacija opštine Negotin organizovala je u Negotinu, u Srbiji, Konferenciju o planinarskom i pešačkom turizmu, kao polazni osnov za osnivanje udruženja za pešački turizam, događaj koji je trebalo da počne sa osnivanjem rumunsko-srpske asocijacija u cilju promovisanja, na jedinstven način, planinarenja i pešačenja u prekograničnom području. Događaju je prisustvovalo 50 ljudi, uključujući 35 učesnika iz Srbije i 15 učesnika iz Rumunije. Učesnici su takođe učestvovali u treningu na terenu u cilju: poboljšanja znanja o upravljanju i promociji ove vrste turizma. Na konferenciji su učesnici iz Srbije i Rumunije pešačili […]
08/24/2018

Druga konferencija za štampu projekta „7 čuda Mehedinti i Borski“, 24. Avgust 2018. godine, Negotin

Druga konferencija za štampu projekta „7 čuda Mehedinti i Borski“ održana je u Negotinu dana 24. Avgusta 2018. godine. Tokom događaja koji je okupio više od 50 učesnika iz ciljnih oblasti: predstavnici lokalne zajednice, turistički informativni centri, javne službe, privredni subjekti, agencije iz oblasti turizma, organizatori događaja i predstavnici medija su informisani o opštim i specifičnim ciljevima projekta, aktivnostima u okviru projekta, njegovim rezultatima, ciljnim grupama i aktivnostima koje će se razvijati u narednom period implementacije projekta.  
08/18/2018

Regionalna konferencija nautičkog turizma, 16-18. Avgust 2018. godine, Donji Milanovac

U periodu od 16. do 18. avgusta 2018. godine, Bios Fond je organizovao Regionalnu konferenciju o nautičkom turizmu u Donjem Milanovcu u Srbiji, događaj koji je trebalo da bude polazna tačka za osnivanje rumunsko-srpskog Nautičkog kluba. Događaju je prisustvovalo 50 učesnika, uključujući 35 iz Srbije i 15 iz Rumunije. Učesnici su imali trening sesiju o nautičkom turizmu, kako bi poboljšali znanje o upravljanju i promociji ove vrste turizma. Tako će Nautički klub osnovan u okviru projekta imati ulogu zajedničkog razvoja, u izradi plana aktivnosti za razvoj nautičkog turizma u prekograničnom području. Regionalna konferencija o nautičkom turizmu bila je druga po […]
06/20/2018

Speleološka konferencija, 17. -19. Juna 2018. godine, u Eselniti, Rumunija

Traže se zajednička rešenja u cilju promovisanja speleološkog turizma na rumunskoj i srpskoj obali Dunava. U okviru projekta „7 čuda Mehedinti i Borski“-RORS 37, koju je pokrenulo Udruženje Pro Mehedinci u partnerstvu sa Turističkom organizacijom opštine Negotin i Bios Fondom u Srbiji, sa ciljem da se osnuje Rumunsko-srpsko speleološko udruženje. Svrha novog udruženja biće promovisanje speleološkog potencijala sa obe strane Dunava. Svi detalji su sačinjeni tokom konferencije održane u periodu od 17. do 19. juna u Eselniti u Rumuniji, na kojoj je učestvovalo 50 ljudi, 20 iz Rumunije i 30 iz Srbije. Tokom konferencije održan je trening sesija u oblasti […]
12/09/2017

Konferencija Projekta “7 WONDERS”, 8. decembra 2017, Donji Milanovac

U Turističkom informativnom centru, Donji Milanovac, 8. decembra 2017. godine, Fondacija Bios fond – partner u Projektu „7 Wonders of Mehedinti and Borski“ (“7 Wonders”), održao je konferenciju na kojoj je predstavljena realizacija  i status u realizaciji projekta „7 Wonders“ (eMS kod RORS-37), koji se sprovodi i finansira u okviru Programa INTERREG IPA CBC Rumunija – Srbija. Konferencija je realizovana sa 50 učesnika i predstavnika medija iz ciljne oblasti Projekta iz Rumunije i Srbije. Projekat „7 Wonders“ realizuje se u partnerstvu tri organizacije: Asocijacija ProMehedinti,  Drobeta Turnu Severin (Rumunija), kao vodeći partner,  Fondacija Bios fond iz Donjeg Milanovca  i Turistička […]
10/24/2017

Konferencija Projekta “7 Wonders of Mehedinti and Borski”, 23. Oktobar 2017

Asocijacija Pro Mehedinti, kao vodeći projektni partner, dana 23. oktobra 2017, organizovala je promotivnu konferenciju projekta “7 Wonders of Mehedinti and Borski”. Konferencija  je održana u Palati kulture „Theodor Costescu“ u Drobeti Turnu Severin, okrug Mehedinti u Rumuniji. Konferenciji je prisustvovalo je 50 ljudi iz Rumunije i Srbije iz ciljne oblasti projekta. Na konferenciji su učestvovali i predstavnici medija. Učesnicima konferencije su predstavili Projekat: “7 Wonders of Mehedinti and Borski”, članovi projektnog tima, u smislu opštih ciljeva, specifičnih ciljeva, projektnih aktivnosti, ciljnih grupa i očekivanih rezultata projekta. Učesnici su dobili promo materijale projekta, napravljene posebno za ovaj događaj. Projekat “7 […]