Realizovani projekti

Projekat: „ Vodiči u prirodi-inovativni preduzetnici parkova prirode”, partner  u projektu sa vodećom organizacijom: Asocijacija za razvoj Ibarske doline IDA, Kraljevo.

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini: „Podrška organizacijama civilnog društva za zaštitu životne sredine u Srbiji“; Period realizacije: 18.7.2018. – 30.11.2018.

Kratak opis: Razvoj modela obuke za lokalne vodiče u prirodi kao sastavnog dela ponude turistima posebnih interesovanja i posetiocima parkova prirode. U okviru osnovne aktivnosti projekta, realizovane su sledeće podaktivnosti u realizaciji projekta: Izrada priručnika: ”Poslovi vodiča u prirodi”; Publikovanje priručnika ”Poslovi vodiča u prirodi” u elektronskom obliku i Prezentacija projekta, projektnih aktivnosti i priručnika ”Poslovi vodiča u prirodi”.

Podaktivnosti projekta su realizovane u okviru radionica, okruglih stolova, treninga i konsultativnih sastanaka tokom realizacije projekta: Razvoj modela obuke za lokalne vodiče u prirodi kao sastavnog dela ponude turistima posebnih interesovanja i posetiocima parkova prirode u zaštićenom području Bojčinska šuma, SRP Zasavica, u Kraljevu, Beogradu i pilot području sa obukom učesnika, u Parku prirode Golija. Na osnovu realizovanih projektnih aktivnosti u finalnoj fazi realizacije projekta date su: Preporuke za institucionanu podršku i podticanje zelenog zanimanja: Preduzetnik – vodič u prirodi.

Priručnik – Poslovi vodiča u prirodi

Preproruke

Bojčinska šuma, Zasavica

Poljoprivredno-hemijske škola “Dr Đorđe Radić” Kraljevo

PP Golija – Rudno

 


Edukacija i trening u ruralnom razvoju, primena LEADER pristupa: „Regionalna platforma za ruralni razvoj Braničevo-Podunavlje korak ka EU“, u organizaciji Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“, Požarevac, period realizacije: od 01.11. do 30.12. 2016.

Kratak opis: podrška u realizaciji aktivnosti planiranih po projektu: održavanje 2 radionice na temu LEADER pristupa i priprema sadržaja tematskog priručnika o LEADER pristupu.


Edukacija i treninzi u turizmu: «Podrška i podsticaj ruralnog turizma u okviru IPARD II programa Republike Srbije (2016-2020)», finansirani sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za turizam, period realizacije: 15.05.-15.12.2016.

Opis aktivnosti: Obuka nosioca poslovanja kategorisanih objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva za korišćenje podrške IPARD II programa za razvoj turističkih objekata i usluga turističke ponude: poljoprivredni proizvođači i drugi privredne subjekte u ruralnim područjima sa ciljem proširenja ekonomskih aktivnosti u oblasti ruralnog turizma; Sticanje znanja i veština nosioca poslovanja kategorisanih objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva putem obuka i treninga za koriščenje mera podrške IPARD II programa razvoju turističkih i rekreativnih aktivnosti, naročito za porodični i dečiji turizam; Jačanje kapaciteta i konkurentnosti nosioca poslovanja kategorisanih objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva u pripremi projekata za finansiranje sredstvima IPARD II programa u okviru uslova utvrđenih merom: Diverzifikacija ruralne ekonomije i razvoj poslovanja u ruralnom turizmu.


Projekat: „Izgradnja održive budućnosti za zaštićena područja u Srbiji“, partner  u projektu. Projekat je finansiran od strane EU programa REC SENSE: „Podrška organizacijama civilnog društva za zaštitu životne sredine u Srbiji“; Period realizacije: 01.08.2014-01.07.2015.

Kratak opis: Stvaranje početne faze IPA ruralnog razvoja za formiranje potencijalnih lokalnih akcionih grupa u regionu Đerdapa na LEADER pristupu; Kreiranje i objavljivanje instruktivnih i edukativnih publikacija potencijalnih lokalnih akcionih grupa zasnovanim na LEADER pristupu; Organizovanje radionica i sastanaka sa glavnim zainteresovanim stranama u regionu Đerdap za potencijalna javna, privatna i OCD partnerstva; Strateško planiranje po LEADER metodologiji; Promotivne i marketinške aktivnosti sa uticajem javnosti u LEADER pristupu; Razvoj memoranduma od interesa za potencijalne lokalne akcione grupe u privatnoj, javnoj i organizacijama organizacija civilnog društva i učestvuje u procesu poboljšanja njene reprezentativnosti.


Projekat: „Leader Inicijativa Srbija-LiS“, partner u projektu. Projekat finansiran od strane EU programa: „Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER inicijative u Republici Srbiji“. Period realizacije: 01.02.2012-01.10.2013.

Kratak opis: projektne aktivnosti prate program LEADER inicijative kao tehnička pomoć i mjera projekta pomoći sa treninzima u procesu identifikacije i uspostavljanja lokalnih partnerstava i procesa pripreme lokalnih razvojnih strategija. Ove akcije su se razvijale paralelno sa izradom potrebnih smernica i adekvatnim procedurama na nacionalnom nivou I u skladu sa zahtevima EU. Đerdap kao teritorija potencijalnog LAG-a određena je procedurama povezivanja zainteresovanim stranama iz javnog, privatnog i OCD sektora u partnerstvu za strateško planiranje i implementaciji strategija po LEADER pristupu. LAG Đerdap postaje I jedan od modela za ruralni razvoj, koji razvija lokalnu strategiju razvoja i ima pozitivne akcije sa ciljem postizanja standarda EU i poboljšanja kvaliteta ruralnog života u regionu Đerdap.


 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Projekat: “Revizija i unapređenje lokalnih strategija opština turističke destinacije Donje Podunavlje”, UNDP MDGF program: “Održivi turizam za ruralni razvoj”. Period realizacije: Mart – Juli 2011.

Kratak opis: Aktuelne lokalne strategije razvoja opština: Golubac, Kladovo i Majdanpek imale su mnoge nedostatke i primedbe u implementaciji, uključujući nedostatak turističkih prioriteta i akciono planiranje, koje nisu bile u aktuelnim trendovima i zahtevima tržišta. Revizija i razvoj strategija opština turističkog područja Donje Podunavlje urađeni su u procesu usklađenosti sa trenutnim potrebama i trendovima na osnovu aktivnog učešća ključnih aktera turističkog biznisa i aktivnosti iz javnog i privatnog sektora uz podršku iskustva i primera dobre prakse. Ekspertizu sa analizama i preporukama su usvojila opštinska veća u formi revidiranih strategija.