Sastanak Projektnog tima 8-9 Avgust

Konferencija Projekta “7 Wonders of Mehedinti and Borski”, 23. Oktobar 2017
10/24/2017

Sastanak Projektnog tima 8-9 Avgust

Sastanak  projektnog tima održan je u Drobeta Turnu Severin (Rumunija) 8. i 9. Avgusta 2017.

Vodeći partner projekta, Pro Mehedinti organizovao je prvi sastanak projektnog tima u okviru projekta: „7 čuda Mehedinti i Borski“ (projektni kod RORS37), koji se finansira u okviru programa Interreg-IPA CBC Rumunija-Srbija.

Sastanak projektnog tima održan je 8. i 9. avgusta 2017. godine, prema aktivnostima planiranog sastanka: prezentacija projekta, detaljni plan aktivnosti projekta, očekivani rezultati projekta, indikatori rezultata projekta; plan implementacije projektnih aktivnosti svakog od partnera u projektu (datumi, odgovornosti, procedure, itd.); finansijska implementacija projekta, pravila za prihvatljive izdatake projekta; raspored zahteva za finansiranje projekta, mogućnosti i rizici; plan ugovaranja, upoznavanje sa tenderskim procedurama u sprovođenju projekta.